Công ty CP bóng đèn phích nuớc Rạng Đông đã trở thành nhà sản xuất hàng đâu tại Việt Nam về sản Xuất các sản phẩm nguồn sáng, thiết bị Chlẽu sáng và phích nước. Trở thành một trong số ít doanh nghiệp VIệt Nam nghiên cứu, sản Xuất LED bài bản; Phát triển Hệ thống & Giải pháp chiếu sáng xanh. là Doanh nghiệp VIệt Nam tiên phong trong Dôi mới/sáng tao.

Công ty CP bóng đèn phích nuớc Rạng Đông sản xuất và cung cấp đồng bộ, đa dạng Dàn sản phẩm chiếu sáng: HQ, CFL, HID, LED. Cung cấp Hệ thống & Giải pháp chiếu sáng trong các công trình xây dựng xanh: văn phòng, công sở, trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại, đèn đường, đo thị, chiếu sáng cơ sở hạ tầng nông thôn mới...