Philips (Royal Philips Electronics) là một công ty điện tử đa quốc gia Hà Lan. Philips là một trong những công ty điện tử lớn nhất thế giới. Philips đã và đang tạo ra một cuộc cách mạng cho ngành công nghiệp chiếu sáng trong suốt hơn 125 năm qua. Philips đi tiên phong phát triển biến đổi thế giới đèn điện và đèn LED và đang dẫn đầu trong hệ thống chiếu sáng thông minh.